Nagroda OZE

 

REGULAMIN

 

NAGRODY ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

 

 

§ 1

 

 1. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii przyznaje „NAGRODĘ ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”.
 2. Nagroda została ustanowiona mocą uchwały 3/2012 Rady Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii z dnia 28 lutego 2012 r.
 3. „NAGRODA ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” została ustanowiona w celu uhonorowania osób, instytucji oraz inicjatyw – za szczególną aktywność i działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz ochrony środowiska.
 4. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
  1. CZŁOWIEK ROKU,
  2. INSTYTUCJA ROKU,
  3. INICJATYWA ROKU.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie.
 2. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymują dyplom oraz statuetkę i mają prawo używać jej wizerunku w swoich materiałach marketingowych.
 3. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii.
 4. Forma nagrody zostanie zatwierdzona odrębną uchwałą Rady Fundacji.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 1. O nagrodę mogą ubiegać się, osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje administracji samorządowej i państwowej.
 2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.
 3. Zgłoszenia kandydatury do nagrody dokonywane są za pośrednictwem Zarządu Fundacji do 30 czerwca każdego roku.
 4. Zgłoszenie kandydatury obejmuje wskazanie kandydata oraz krótkie uzasadnienie.
 5. Zgłoszenie kandydatury może nastąpić na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pocztą tradycyjną na adres Fundacji: Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, ul. Świętojańska 13/2, lok. 22, 15-082 Białystok, z dopiskiem „NAGRODA ZA PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” .
 6. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.

 

§ 4

 

 1. Oceny wszystkich zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą osoby powołane przez Zarząd Fundacji oraz Prezes Zarządu Fundacji jako Przewodniczący.
 2. W posiedzeniu Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby (eksperci w dziedzinie ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii), zaproszone przez Przewodniczącego.
 3. O nagrodę nie mogą ubiegać się członkowie Kapituły Konkursu.
 4. Członkowie Kapituły Konkursowej oceniają kandydatury w 2 etapach:
  1. w etapie 1 wyłonionych zostaje do 4 kandydatur w każdej kategorii. Ocena dokonywana jest przez członków Kapituły indywidualnie wedle ustalonych kryteriów i punktacji,
  2. w etapie 2 członkowie Kapituły na wspólnym posiedzeniu wybierają laureata nagrody w poszczególnych kategoriach. W przypadku, kiedy nie można wyłonić laureata decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 5. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danym roku, w przypadku, niewyłonienia laureata nagrody w danej kategorii.

 

 

 

§ 5

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się najpóźniej do końca października każdego roku podczas uroczystości o zasięgu ogólnopolskim, o czym laureaci poszczególnych kategorii zostają powiadomieni najpóźniej na 14 dni przed wręczeniem nagród.

 

 

 

§ 6

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Prezes Zarządu Fundacji. Decyzje Prezesa Fundacji w tym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii zastrzega sobie możliwość uzupełnienia i wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody.
 3. Regulamin Nagrody wchodzi w życie dniem podpisania.

 

 

 

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036